آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالانه ( نوبت اول و دوم )

انجمن حسابرسان داخلی ایران
با پروانه فعالیت شماره۵۶۸/۲/۴۲/الف وزارت کشور
به شماره ثبت ۳۰۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۴۵۸

 مطابق با مفاد ماده ۱۱ اساسنامه، به این وسیله از اعضای محترم انجمن دعوت می ­شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن (سالانه)که ساعت ۱۴ روز سه شنبه شانزدهم آذر سال یک هزار و چهارصد خورشیدی (۱۶/۰۹/۱۴۰۰) به نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا سابق)، خیابان ایرج، پلاک ۲، مرکز آموزش سازمان حسابرسی برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.
ضمناً به اطلاع می­رساند چنانچه مجمع عمومی سالانه یادشده مطابق با مفاد ماده ۱۰ اساسنامه به حد نصاب نرسد، به این وسیله از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می­شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن – سالانه ( نوبت دوم) که ساعت ۱۵ روز سه­ شنبه (همان روز) شانزدهم آذر سال یک هزار و چهارصد خورشیدی (۱۶/۰۹/۱۴۰۰) در نشانی صدرالاشاره برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیات مدیره و بازرس؛
  • تصویب ترازنامه و صورت درآمد و هزینه (صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹)؛
  • انتخاب بازرس اصلی و علی­البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰؛
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار و یا سایر روش­های اطلاع رسانی جهت درج آگهی­ های انجمن؛
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

                                                                                                            هیات مدیره

                                                                                                          انجمن حسابرسان داخلی ایران