هشتمین جشنوارۀ ملی بهره‌وری با هدف شناسایی و تقدیر از بهره‌ورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور به ریاست آقای دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر محترم ریاست جمهور، در روز 2 بهمنماه سال جاری در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار می‌شود و انجمن حسابرسان داخلی ایران هم به طور رسمی از سوی دبیر جشنواره به عضویت کمیتۀ راهبری آن برگزیده شده است.
سایر اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقاباً – در زمان برگزاری جشنواره و پس از اختتام آن – به اطلاع عموم خواهد رسید.