اطلاعیه

تغییر زمان برگزاری آزمون ورودی انجمن حسابرسان داخلی ایران

 

به این وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون سراسری انجمن حسابرسان داخلی ایران می‍رساند به علت تقارن آزمون سراسری این انجمن با سایر آزمونهای حرفه ای مرتبط (از قبیل: آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران و سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‍هاي اجرايي كشور) و مساعدت انجمن با علاقمندان شرکت در آزمونهای مذکور تاریخ و زمان برگزاری آزمون ورودی از روز جمعه  مورخ 1395/08/21 به روز پنج‍شنبه مورخ 1395/10/16 ساعت 8 صبح تا 12ظهر تغییر یافت.

قابل ذکر است آخرین مهلت ثبت نام در آزمون روز پنج‍شنبه مورخ  1395/09/25 میباشد.