دوره شناسایی و ارزیابی نظام کنترل های داخلی

معرفی دوره :
کنترل داخلی فرآیندی است که تحقق اهداف سازمان را در سطح نسبی معقول تضمین می می نماید. در صورت وجود نظام کنترل های داخلی مدیران سازمان می توانند اطمینان حاصل نمایند که اهداف سازمان قابل تحقق هستند. در صورت ضعف کنترل های داخلی، ریسک های سازمانی پدیدار می شوند. کنترل های داخلی توسط ارکان سازمان تعیین و اجرایی شده و حسابرسان داخلی اثربخشی چنین کنترل هایی را ارزیابی می کنند. در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با مفاهیم کنترل های داخلی، کارکرد آنها در تحقق اهداف سازمانی و فرآیند ارزیابی سیستم کنترل های داخلی آشنا می شوند.
اهداف دوره :
 • شناخت اجزا و عناصر مؤثر چارچوب کنترل داخلی
 • آشنایی با نقش ها و مسئولیت های هر گروه از کنترل های داخلی در یک سازمان
 • شناخت انواع مختلف کنترل ها و کاربرد مناسب هریک از آنها
 • کسب آگاهی از فرآیند ارزیابی سیستم کنترل های داخلی
سرفصل مطالب
 • تعریف فرآیند، نظریه ها و انواع کنترل‏ها
 • چارچوب یکپارچه کنترل داخلی COSO
 • نقش‏ها و مسئولیت های کنترل داخلی
 • نحوه ارزیابی سیستم کنترل داخلی (پرسشنامه کنترل داخلی و معیارها و نحوه ارزیابی)
 • گزارش کنترل داخلی
 • دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار
 • وظایف حسابرسان داخلی در مورد کنترل داخلی
مدت زمان برگزاری دوره : 8 ساعت

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز :  102050029435

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

   

 

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پست الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .