علاقه مندان به عضویت و اعضا حقیقی انجمن حسابرسان داخلی ایران می توانند فایل مزایای عضویت در انجمن را از اینجا دریافت نمایند .