دکتر افشین نظریان هیات عامل

دکتر افشین نظریان 

دبیر کل 

 

دکتر علی اصغر شکر‌شکن

دکتر علی اصغر شکر‌شکن

معاون اجرایی

دکتر میترا آذری

دکتر میترا آذری

معاون فنی