کارگاه آموزشی تحلیل داده در حسابرسی مبتنی بر نرم افزارهای Excel و Access

 

معرفی دوره :
حسابرسان برای انجام وظایف خود نیازمند دسترسی به اطلاعات و گردآوری و تحلیل شواهد هستند. در گذشته حسابرسان برای بررسی شواهد از روش های نمونه گیری استفاده می کردند. این روش ها گرچه براصول علم آمار بنا نها شده است، لیکن نمی تواند در حجم بالای اطلاعات، کارایی و اثربخشی لازم را برای تضمین کیفیت عملیات حسابرسی به همراه داشته باشد. از این رو تحلیل داده ها به عنوان یک روش مناسب برای جبران این نقیصه مطرح گردیده است.
تحلیل داده ها، فرآیند بررسی، پاکسازی، انتقال و مدلسازی داده ها با هدف دستیابی به اطلاعات ارزشمند، کسب دانش و نتیجه گیری در یک حوزه خاص است. طی تحلیل داده ها، بینش مورد نیاز حسابرسان از داده های عملیاتی و مالی استخراج می شود. با استفاده از تکنیک های مختلف تحلیل داده، حسابرسان می توانند به اطلاعاتی ارزشمند در خصوص فرصت های تقلب، موارد عدم رعایت مقررات، ضعف کنترل ها، پایین بودن کارایی و اثربخشی دست یابند. تحلیل داده، حسابرسان را به ابزاری توانمند برای حداکثرسازی دانش و بینش در راستای ارزیابی اثربخشی کنترل ها مجهز می سازد. براین اساس دوره آموزشی حاضر به منظور ارتقای دانش و مهارت های حسابرسان داخلی، با رویکرد کاملاً عملی و کارگاهی طراحی شده است. طی این دوره شرکت کنندگان علاوه بر آشنایی با اصول تحلیل داده و تکنیک های آن می توانند تحلیل داده های آزمایشی را برای انجام فعالیت های حسابرسی با استفاده از نرم افزارهای عمومی و ساده ای همچون Excel و Access تجربه کنند. در قالب این کارگاه مجموعه ای متنوع از آزمون های حسابرسی برای ارزیابی اثربخشی کنترل ها و شناسایی تقلب در نظر گرفته شده است که شرکت کنندگان فرصت اجرای این آزمون ها را با داده های آزمایشی خواهند داشت.

 

اهداف دوره :
 • ارتقای مهارت های حسابرسان داخلی در تحلیل داده های مالی و عملیاتی
 • انجام انواع آزمون ها بر روی داده های مالی و عملیاتی
 • توانایی اجرای آزمون ها با استفاده از ابزارهای ساده مانند Excel و Access

 
محتوای دوره :
 

متدولوژی تحلیل داده ها
 • برنامه ریزی و تعریف مساله
 • شناخت، گردآوری و آماده سازی داده ها
 •  تحلیل داده ها
 • اعتبارسنجی نتایج
 • گزارشگری نتایج

 
آماده سازی داده ها

 • دریافت و فهم داده ها
 • پاکسازی داده ها
 • یکپارچه سازی داده ها

 
تحلیل های اولیه داده ها

 • طبقه بندی داده ها
 • خلاصه سازی توصیفی داده ها
   

آزمون های شناسایی تقلب

 • آزمون بزرگترین تراکنش ها
 • آزمون بیشترین نرخ رشد
 • آزمون RSF برای شناسایی ناهنجاری ها
 • آزمون ارقام تکراری
 • آزمون همبستگی

 
تحلیل چرخه خرید با داده های آزمایشی

 • آزمون شکست معامله
 • آزمون تقدم سفارش خرید بر پیش فاکتور
 • آزمون شماره سریال صورتحساب
 • آزمون تطبیق مقدار کالای دریافت شده با مقدار سفارش داده شده
 • آزمون  پرداخت های تکراری
 • آزمون تامین کنندگان پرخطر
 • آزمون روند تامین از تامین کننده
 • آزمون پرداخت های غیرطبیعی

 
تحلیل چرخه فروش با داده های آزمایشی

 • آزمون سقف اعتبار مشتریان
 • آزمون تفکیک وظایف
 • آزمون تطبیق مقدار کالای ارسال شده با مقدار سفارش داده شده
 • آزمون وجوه دریافت شده با وجوه صورتحساب

 

تحلیل چرخه حقوق و دستمزد با داده های آزمایشی
 • آزمون هزینه سفر و ماموریت
 • آزمون پرداخت های مشکوک
 • آزمون اضافه کار غیرمعمول

 

مدت زمان برگزاری دوره : 48 ساعت

 

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

 

   متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پست الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .