کنترل های داخلی (میانه)

شرکتهایی که ملزم به ارائه گزارش در خصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی هستند باید طی مرحله برنامه ریزی، فرآیند ارزیابی را با حسابرسان خود در میان بگذارند و از همخوانی مناسب رویکرد ارزیابی خویش و کار حسابرسی اطمینان یابند.

محتوای دوره:

  • تعاریف COSO , PCAOB و دیدگاه بورس
  • کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری
  • فرآیند ارزیابی کنترل های داخلی

مزایای دوره :

کمک در پیاده سازی ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار

مخاطبان:

حسابرسان داخلی و مستقل و علاقه مندان به مباحث کنترلهای داخلی

شرایط ورود:

  • داشتن حداقل مدرک کارشناسی
  • داشتن حداقل رده حرفه ای در سطح حسابرس ارشد و سرپرست حسابرسی

مدت زمان دوره آموزشی 12 ساعت می باشد  .

پیش نیاز شرکت در این دوره، طی نمودن دوره مقدماتی یا اخذ مدرک مشابه از دیگر مراکز آموزشی می باشد.

 

  • نحوه ثبت نام
    • اعضای محترم و علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
    • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 5.100.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950606/68

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

 شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .