حسابرسی عملیاتی (میانه)

در سال های اخیر، کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسی ها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگویی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخشهای خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفت های عملیاتی هستند.در دنیای امروز، انجام حسابرسی عملیاتی، ارائه خدمات جدید محسوب نمی شود و  هر روز حسابرسان با در خواستهای روز افزونی از جانب متقاضیان در بخشهای دولتی و خصوصی برای انجام حسابرسی عملیاتی روبرو هستند. حسابرسی عملیاتی از انواع خدماتی است که توسط حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی ارائه می شود و هدف آن ارتقای کارایی اثربخشی و صرفه اقتصادی است.  

محتوای دوره:

 1. تعیین هدفهای کلی برای انجام حسابرسی عملیاتی
 2. گردآوری اطلاعات، بررسی های اولیه و شناسایی مقدماتی حوزه های ریسک بالا یا مشکل آفرین
 3. تدوین طرح کلی حسابرسی
 4. درک و مستندسازی کنترل ها و شرایط موجود
 5. ارزیابی کنترل ها و شرایط موجود
 6. تدوین برنامه حسابرسی برای آزمون کنترل های مناسب موجود
 7. آزمون کنترل های مناسب موجود
 8. شناسایی کنترل هایی که به عنوان کنترل های مقرر شده عمل نمی کنند
 9. شناسایی نهایی حوزه های دارای ریسک بالا یا مشکل آفرین

مخاطبان :

مدیران حسابرسی داخلی

مدیران و شرکای موسسات حسابرسی

علاقه مندان به حرفه حسابرسی

شرایط ورود :

گذراندن دوره مقدماتی حسابرسی عملیاتی

 
مزایای دوره:

حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که می تواند از طریق ارزیابی اثربخشی ، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و ارایه پیشنهاد برای بهبود عملیات ، در محیط های متغیر دولتی و بخش خصوصی  به مدیران کمک کند.روشن است که دانش اندوزی در زمینه حسابرسی عملیاتی و کاربرد آن، از ابزارهای مفید و موثر  برای تخصیص بهینه منابع اقتصاد ملی است.

 

مدت زمان برگزاری این دوره 32 ساعت می باشد .

 
نحوه ثبت نام

 • اعضای محترم و علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
 • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 10.000.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950610/10

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

 شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .