برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی حسابرسی داخلی شهرداری های کشور در شیراز 14 و 15 مهرماه با حضور آقای سعید ترک زاده دبیرکل و عضو هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران و تشریح آیین نامه اجرایی کارگروه و ابلاغ و اعطای احکام عضویت در هیات اجرایی کارگروه یادشده به دست ایشان.

photo_2016-10-08_15-16-40

تشکیل کارگروه تخصصی حسابرسی داخلی شهرداری­های کشور

برای تنظیم امور و اعتلای واحدهای حسابرسی داخلی آنها

دومین جلسه کارگروه تخصصی حسابرسان داخلی شهرداری­ های کشور در شیراز با حضور آقای سعید ترک­ زاده دبیرکل و عضو هیات مدیره انجمن و تشریح آیین ­نامه اجرایی کارگروه و ابلاغ و اعطای احکام عضویت در هیات اجرایی کارگروه یادشده تشکیل شد.
انجمن حسابرسان داخلی ايران به منظور ساماندهی لازم در بنگاه­های انتفاعی و غيرانتفاعی در بخش­های دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی دولتی و غيردولتی و در جهت شفافيت هر چه بيشتر اطلاعات مالی و غير مالی و ترويج فرهنگ پاسخگويی بر پايه اهدافی همچون تنظيم امور و اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در كشور و نظارت حرف ه­ای بر كار و كيفيت ارائه خدمات حرفه­ای حسابرسان داخلی، برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای اعضا در سطح كشور تشكيل شده است.
با توجه به شرايط كنونی اقتصادي كشور انجمن حسابرسان داخلی ايران ضرورت ديد تا با تشكيل کمیته ­های تخصصی حسابرسی داخلی در صنايع مختلف و تحت نظارت خود در جهت اعتلای اهداف خود گامی موثر بردارد.
تشكيل کمیته های تخصصی حسابرسی داخلی صنايع بزرگ به منظور ايجاد روحيه مشاركت گروهی در بين واحدهای حسابرسی داخلی آنها و در راستای ترويج استفاده از خدمات تخصصی حسابرسان داخلی در سازمان­ها و شركت­ها و ارتقای سطح دانش علمی و تجربی اعضای حقوقی كمیته ­های مذكور است.
به همين منظور کمیته تخصصی حسابرسی داخلی شهرداری های کشور با اهداف، اركان، ضوابط و فرآيند مشروحه آيين ­نامه مربوطه که به تصویب هیات مدیره انجمن رسیده است تشكيل شده است.

 

ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی حسابرسی داخلی شهرداری­ ها

** برگرفته شده از مقاله ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در شهرداری ­های کلان شهرها برای ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی، اثر آقای دکتر جعفر باباجانی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
در نهادهای بزرگ بخش عمومی چون شهرداری­ ها، مقامات اجرایی و نظارتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط شهروندان انتخاب می­ شوند. بنابراین، در جوامعی که دارای نظام­های سیاسی مردم سالار هستند، مردم از طریق انتخابات، قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض و مسئولیت­ هایی را به آنان واگذار می­ نمایند و بر مبنای نظریه نمایندگی و فرضیه مباشرت، شهروندان به عنوان صاحبان اصلی منابع، حق پاسخ خواهی و نمایندگان نیز مسئولیت پاسخگویی دارند. مسئولیت پاسخگویی، قلب نظام­ های مردم سالار است و شهرداری­ ها نیز به عنوان نهاد عمومی، مستثنی از این امر نیستند و حسابرسی نیز، به عنوان ابزار نظارتی، ضمانت پاسخگویی است.
مثلث حسابرسی شامل کمیته حسابرسی، حسابرس داخلی و حسابرس مستقل می­باشد که از مکانیزم­ های مسئولیت پاسخگویی و راهبری سازمانی می­باشند.
مکانیزم های راهبری سازمانی برای نظارت و سرپرستی بهتر و مؤثر سازمان­ها می­باشند و از جمله وظایف آنها اطمینان از کیفیت و درستی اطلاعات گزارش شده است. از جمله مکانیزم­ های حاکمیت درون سازمانی می توان به کنترل داخلی، شورای شهر، کمیته حسابرسی، شهردار (مدیریت)، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی اشاره نمود. از مکانیزم ­های برون سامانی نیز می­ توان به قوانین و مقررات موضوعه و همچنین مقررات سازمان­ های ناظر مانند وزارت کشور اشاره کرد. هر یک از این مکانیزم ها، بر مدیریت، سرپرستی، هدایت، نظارت و ارزیابی سازمان تأثیر می­ گذارند و هدف آنها رعایت قوانین، مقررات، بودجه، آئین نامه ها و کنترل ­های داخلی است.
حسابرسان داخلی با استقلال کافی در درون سازمان برای نظارت بر عملیات آن فعالیت می کنند و رعایت قوانین، مقررات، بودجه، آئین نامه ­ها و کنترل­ های داخلی توسط سازمان را بررسی می­ کنند و یافته ها و پیشنهادات خود را به بالاترین سطح سازمان گزارش می دهند تا به بهبود عملیات سازمان و افزایش کیفیت و درستی اطلاعات گزارش شده، کمک کنند. از طرف دیگر، حسابرسان مستقل به عنوان قاضی­ های مستقل، نسبت به درستی و کیفیت گزارش های ارائه شده اظهارنظر می­ کنند و به شهروندان نسبت به درستی، کیفیت و کامل بودن اطلاعات گزارش شده، اطمینان منطقی می­دهند. کمیته حسابرسی نیز به عنوان نهادی مستقل این افراد را در انجام بهتر وظایف خود یاری می­ دهد. نتایج پژوهش­ ها نشان داده است وقتی این سه گروه به عنوان مثلث حسابرسی با هم فعالیت نمایند و با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشته باشند، کارایی و اثربخشی آنها حداکثر می ­شود. بنابراین، وجود این گروه­ ها در شهرداری ها برای افزایش ایفاء و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی ضروری است.
مطابق با تعریف انجمن حسابرسان داخلی، حسابرسی داخلی نوعی فعالیت اطمینان بخشی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملکرد سازمان، انجام می­ شود. حسابرسی داخلی با  اتخاذ رویکردی منظم و روشمند به سازمان کمک می کند تا به اهداف خود دست یابد و اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل­ها و حاکمیت را ارزیابی و بهبود بخشد.
بنابراین، حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم­ های درون سازمانی پاسخگویی و راهبری سازمانی به ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی کمک می­ کند.
شهرداری­ ها به عنوان یک نهاد بزرگ عمومی وظیفه دارند در قبال مصرف و به کارگیری منابع عمومی برای انجام مسئولیت های واگذار شده، پاسخگو باشند. همچنین وظایف، مسئولیت­ها و اختیارات شهرداری ­ها به عنوان مجریان برنامه ­های شهری باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه شهرداری­ ها، نظیر قانون شهرداری ­ها، آئین نامه مالی شهرداری­ ها و مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، صورت گیرد. این قوانین و مقررات به رغم قدمتی که دارند تا حد زیادی حدود وظایف، مسئولیت ­ها و اختیارات مقامات اجرایی شهرداری­ ها را روشن نموده است. شوراهای اسلامی شهرها نیز بر اساس مسئولیت­ ها و اختیاراتی که در اجرای قانون شوراهای اسلامی بر عهده دارند بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری ها نظارت می­ کنند.
ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی توسط شهرداران و سایر مقامات ارشد اجرایی شهرداری و ارزیابی این مسئولیت ­ها توسط نمایندگان قانونی شهروندان در شوراهای اسلامی شهرها مستلزم طراحی و اجرای ساز و کارهای مناسب نظارت و کنترل است. یکی از مهمترین ابزارهای اعمال کنترل داخلی، استقرار واحد حسابرسی داخلی است تا شهرداری­ ها و شوراهای اسلامی شهرداری ­ها را در انجام مسئولیت­ های فوق توانمند سازد.

پیشنهاد

می توان نتیجه گرفت تشکیل کمیته حسابرسی زیر نظر شورای اسلامی شهر و استقرار واحد حسابرسی داخلی برای انجام انواع حسابرسی ها شامل حسابرسی رعایت، عملیاتی، موردی و غیره زیر نظر شهردار به منظور ارتقای سطح ایفاء و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی در شهرداری های کلان شهرها ضروری است. بنابراین به شهرداری های کلان شهرها پیشنهاد می شود با تشکیل کمیته  ای تخصصی در انجمن حسابرسان داخلی ایران، هم این انجمن را برای رسیدن به اهداف خود که همان تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در کشور است یاری نمایند و هم از طریق انجام مشاوره های تخصصی خود، و ایجاد هم افزایی، شوراهای اسلامی شهرها ، شهرداران و سایر واحد های حسابرسی داخلی در شهرداری ها را در انجام هر چه بهتر مسئولیت هایشان و در انجام کاراتر و اثربخش تر عملیات مربوط به شهرداری­، کمک نماید.