شرایط پذیرش عضویت اعضای حقیقی عادی

اشخاص مشمول جزء الف بند یک ماده شش اساسنامه ( اعضای عادی )

طبق مفاد اساسنامه هر شخص حقیقی که دارای تمامی شرایط زیر باشد می­تواند به عضویت انجمن پذیرش شود. خاتمه عضویت بنا به درخواست اشخاص یا سلب شرایط، به پیشنهاد کمیته مربوطه یا دبیرکل و صرفا با تصویب هیات مدیره امکان پذیر می­‌باشد.

 

شرایط عمومی

الف) پذیرفتن کلیه مفاد اساسنامه انجمن؛

عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

پ) نداشتن سوء شهرت حرفه­ای، اجتماعی و مالی و اداری و سابقه محکومیت موثر کیفری.

 

شرایط اختصاصی

الف) شرط لازم: داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) از دانشگاه­های معتبر داخل یا خارج از کشور ویا مدارک تحصیلی و حرفه­ای شناخته شده از مراجع معتبر بین‌المللی. مراجع ذیصلاح حرفه­ای بین‌المللی با تشخیص و پیشنهاد کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش و تصویب هیات مدیره تعیین می­شود.

تبصره: به استثنای مدرک کارشناسی در رشته­های مدیریت، سایر مدارک تحصیلی کارشناسی در صورت داشتن سوابق نظارتی مرتبط با مدارک تحصیلی قابل پذیرش خواهد بود.

ب) شرط کافی:

داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار مفید و تمام­وقت در حسابرسی داخلی یا ۶ سال سابقه کار مفید و تمام­وقت در واحدهای نظارتی سازمان­ها و شرکت­های معتبر مرتبط با رشته تخصصی تحصیلی. مبانی تعیین سوابق کاری مفید در حسابرسی داخلی ویا نظارتی و معتبر بودن سازمان یا شرکت و همچنین تطبیق سوابق کاری حرفه­ای در صلاحیت و به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش ویا دبیرکل است.

تبصره: اشخاصی که دارای تجارب مفیدی پیش از اخذ مدرک کارشناسی باشند، در صورتی که سوابق آنان در امور حسابرسی داخلی باشد هر سال سابقه کار آنان می­تواند معادل حداکثر ۶ ماه سابقه کار و در سایر امور نظارتی، هر سال سابقه کار آنان می­تواند معادل حداکثر ۳ ماه سابقه کار، مورد پذیرش قرار می­گیرد. بر این اساس مجموع سوابق کاری این اشخاص حداکثر تا دو سال به عنوان سابقه کار به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش می­تواند مورد پذیرش قرار ­گیرد.

 

موفقیت در آزمون ورودی

متقاضیان عضویت در انجمن، پس از تشخیص صلاحیت توسط کمیته مربوطه و قبولی در آزمون کتبی یا مصاحبه، به عنوان عضو حقیقی (عادی) انجمن محسوب می­شوند. کسب حد نصاب ۶۰ درصد امتیاز جهت قبولی در آزمون ورودی برای عضویت در انجمن الزامی است.

                                             

درصورتی­که برخی از متقاضیان، حائز شرایط اختصاصی، طبق مفاد مندرج در بندهای بالا نباشند، به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت، آزمون و پذیرش و پس از تایید دبیرکل انجمن، متقاضی می­تواند برای مدتی معین که در آیین­نامه پیش­بینی شده است (حداکثر برای مدت پنج سال) به عنوان همکار انجمن محسوب شود. لازم به توضیح است که همکاران پذیرفته شده موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات انجمن مرتبط با خود هستند، اما به عنوان عضو انجمن محسوب نمی­شوند.

 

پرداخت حق عضویت.

بررسی پرونده تقاضای عضویت منوط به پرداخت هزینه ارزیابی پرونده از سوی متقاضی عضویت است و پذیرش نهایی اعضا پس از احراز شرایط و انجام آزمون ورودی، منوط به پرداخت حق ورودیه و حق عضویت وی ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه قبولی عضویت توسط انجمن، از سوی متقاضی عضویت است.

 

مسئولیت نهایی تشخیص صلاحیت و پذیرش اعضا، بر عهده هیات مدیره انجمن است، لذا امور اجرایی تشخیص صلاحیت و تعیین ضوابط آزمون­ها توسط کمیته مربوطه انجام و پذیرش عضویت متقاضی پس از تعیین و پیشنهاد کمیته، با تایید دبیرکل و تصویب نهایی هیات­مدیره اعتبار دارد.

 

برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت اشخاص حقیقی بر روی دکمه زیر کلیک کنید

شرایط

برای دریافت مدارک بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مدارک

برای دریافت فرم تعهدنامه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

فرم تعهدنامه

برای دریافت فرم مندرج در کارت عضویت بر روی دکمه زیر کلیک کنید

فرم مندرج در کارت عضویت

برای دریافت فرم عضویت بر روی دکمه زیر کلیک کنید

فرم عضویت