نوروزنامه انجمن حسابرسان داخلی ایران منتشر شد.

 

جهت دریافت نوروزنامۀ اینجا کلیک کنید.