با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامیتان را تسليت عرض نموده، برای آن مرحومه، مغفرت و براي خانواده محترم صبر و شكيبايی مسئلت مینماييم.  به همین مناسبت مراسم ترحیمی در روز سه شنبه 96/12/15  از ساعت 15 الی 17 در مسجد جامع واقع در ابتدای خیابان چالوس برگزار می گردد.