به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی در روز دوشنبه 95/10/13 – از ساعت 18:00 الی 19:30 – در مسجد جامع شهرک غرب برگزار میشود.