کنترل های داخلی (مقدماتی)

این دوره با هدف کمک به حسابرسان و مدیران در راستای به کارگیری فرآیندی موثر جهت ارزیابی میزان اثربخشی کنترلهای داخلی واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی برگزار می گردد.

محتوای دوره:

  • آشنایی با مفاهیم کنترلهای داخلی
  • نقش ها و مسئولیتهای کنترل داخلی
  • نگاه به کنترل داخلی از زوایای مختلف
  • انواع کنترلهای داخلی

مزایای دوره :

کمک در پیاده سازی ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار

مخاطبان دوره:

  • حسابرسان داخلی و مستقل
  • علاقه مندان به مباحث کنترل های داخلی

شرایط ورود:

  • آزاد

مدت زمان دوره آموزشی 4 ساعت می باشد  .

نحوه ثبت نام

  • اعضای محترم و علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این دوره نسبت به ثبت نام طبق فرم های موجود در تارنمای انجمن یا ارائه شده در نشست های تخصصی اقدام نموده و متناسب با زمان برگزاری، در دوره آموزشی شرکت نمایند.
  • شهریه شرکت در این دوره آموزشی مبلغ 2.000.000 ریال برای هر نفر می باشد. به این مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

شماره حساب جهت واریز شهریه دوره ی آموزشی

بانک ملت

شعبه پارک ملت کد 6531/8

حساب شماره : 5226976302

 6104-3379-0538-1909 :شماره کارت

شناسه واریز : 10213950605/60

 به نام انجمن حسابرسان داخلي ايران

شماره شبا : 02-9763-5226-0000-02000120-22( IR )

 

متقاضیان پس از واریز مبلغ دوره به حساب تصویر فیش واریزی دارای شناسه واریز را همراه فرم ثبت نام به شماره 22383909 نمابر و یا به آدرس پس الکترونیکی  tr@iaia.org.ir  ارسال نمایند .