انجمن حسابرسان داخلی ایران

ضوابط و مقررات تمدید عضویت و تعیین وضعیت حسابرسان داخلی خبره

( برای طبقه بندی و درج نام در فهرست اعضای فعال )
تاریخ به روز رسانی 1402/10/30
 

نحوه تعیین وضعیت حسابرسان داخلی خبره

  اعضا به دو گروه اصلی فعال و غیرفعال تقسیم می­گردند: اعضای فعالاعضایی هستند که ضمن پرداخت حق عضویت، تمامی ضوابط تعیین شده برای تمدید عضویت را نیز رعایت کرده­اند.   اعضای خبره فعال انجمن به دو گروه فرعی نیز تقسیم می­گردند:
 1. اعضای خبره شاغل: اشخاصی هستند که دارای پروانه کار برای انجام خدمات حرفه‍ای حسابرسی داخلی از سوی انجمن می‍باشند ویا با ارائه آخرین حکم انتصاب ویا گواهی شغلی (به تاریخ روز) شاغل بودن خود را در حرفه حسابرسی داخلی به شرح زیر احراز نمایند:
داشتن دستکم 18 ماه (یک سال و نیم) استمرار فعالیت در ارائه خدمات حرفه‍ای حسابرسی داخلی در طول سه سال قبل از زمان تمدید عضویت، به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت یا هیات مدیره ویا دبیرکل انجمن. مصادیق این بند شامل موارد به شرح زیر است:
 1. ارائه دهنده خدمات اطمینان بخشی حسابرسی داخلی برای شرکت‍ها و سازمان‍های معتبر در قالب انعقاد قرارداد اشخاص ثالث.
 2. ارائه­دهنده خدمات مشاوره‍ای حسابرسی­داخلی به عنوان مشاور مدیرعامل، هیات مدیره، مدیریت حسابرسی داخلی ویا عضو کمیته حسابرسی در سازمان‍ها ویا شرکت‍های معتبر.
 3. داشتن سمت (عنوان شغلی) با رده سرپرست/ مسئول واحد حسابرسی یا مدیر حسابرسی داخلی در سازمان­ها ویا شرکت‍های معتبر.
 4. مدرس دورس حسابرسی داخلی ویا انواع حسابرسی (پژوهش، تحقیق و تدریس حرفه‍ای) در دانشگاه­ها و مراکز آموزش حرفه ای معتبر.
 5. تالیف ویا ترجمه کتب تخصصی حسابرسی داخلی.
 6. دبیرکل و اعضای هیات مدیره موظف انجمن حسابرسان داخلی ایران.
 7. دبیرکل، رئیس یا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موظف تشکل‍ها و سازمان‍های نظارتی.
 8. شریک یا مدیر موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مستقیماً کار حسابرسی داخلی انجام می‍دهد.
 
 1. اعضای خبره غیرشاغل: اشخاصی هستند که پروانه کار برای فعالیت خدمات حرفه‍ای حسابرسی داخلی از سوی انجمن ندارند و علیرغم عضویت در انجمن، دستکم 24 ماه (دو سال) قبل از زمان تمدید گواهی ویا کارت عضویت، در شغل دیگری به غیر از حرفه حسابرسی داخلی اشتغال داشته باشند.
  اعضای غیرفعال:

اعضایی هستند که حق عضویت یک تا سه سال خود را پرداخت نکرده­اند. این افراد از لیست اعضای فعال خارج و اسامی آنان به عنوان عضو انجمن منتشر نخواهد شد و یا در صورت لزوم به صورت غیرفعال از سوی انجمن معرفی خواهند شد و حداکثر تا سه سال اسامی آنها در فهرست اعضای غیرفعال باقی خواهد ماند. این اعضا مطابق با مفاد اساسنامه انجمن و ضوابط و مقررات وزارت کشور از حق رای در مجامع عمومی برخوردار نمی­باشند.ضوابط و مقررات تمدید عضویت حسابرس داخلی خبره  تمامی اعضای خبره انجمن (در هر رده ویا رتبه ویا مدرک حرفه­ای) برای تمدید کارت و گواهی عضویت خود و استفاده از امتیازها و خدمات انجمن موظف به رعایت مفاد این آیین نامه می­باشند.

الف) شرایط الزامی
 1. رعایت آیین رفتار حرفهای حسابرسان داخلی و تمامی ضوابط و مقررات تعیین شده توسط هیات مدیره و ابلاغی توسط دبیرکل انجمن (خوداظهاری)
 2. کامل بودن مدارک پرونده از لحاظ اطلاعات و مدارک هویتی، تحصیلی، حرفه­ای، پیشینه کاری و ...
 3. به روز رسانی اطلاعات و مدارک پرونده، در صورت لزوم ویا تشخیص مدیریت امور اعضا.
 4. ارائه گواهی شغلی برای احراز شاغل بودن اعضا در حرفه.
 5. آموزش حرفه­ای مستمر - احم (در یک دوره پیاپی 3 ساله، جمعا 120 ساعت).
  • سپری کردن الزامات آموزشی تعیین شده سالانه از طرف انجمن متناسب با هر رده حرفه­ای و کسب حداقل 40 امتیاز آموزشی سالانه ویا حداقل 120 ساعت ظرف سه سال. (نحوه تعیین امتیازهای آموزشی به شرح پیوست این آیین نامه می­باشد.)
  • ارائه برخی از خدمات حرفه‍ای توسط اعضای خبره نظیر ترجمه و تدوین کتب، مقالات و دستورالعمل‍های حرفه‍ای یا تدریس حرفه‍ای دروس مرتبط با حسابرسی داخلی و با هماهنگی ویا همکاری انجمن، به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت معادل سازی می‍گردد.
 6. حضور فعال در مجامع عمومی و همایش­های تخصصی انجمن.
 7. انجام مصاحبه سالانه؛ در صورت نیاز و به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت یا هیات مدیره ویا دبیرکل انجمن، برای اطمینان از حفظ شرایط اختصاصی حسابرسان داخلی خبره.
 8. پرداخت حق عضویت سالانه و عدم وجود حق عضویت معوق.
  ب) نحوه تمدید کارت و گواهینامه عضویت
 1. در تاریخ خاتمه کارت عضویت، در صورت احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده بالا، کارت و گواهینامه عضویت تمدید خواهد شد.
 2. در صورت عدم احراز شرایط بالا، کارت و گواهینامه عضویت تمدید نخواهد شد و تا 3 سال دیگر ( برای یک دوره سه ساله بعدی) برای جبران و اصلاح وضعیت، به عضو مهلت (تنفس) داده می­شود و در این صورت عضویت خبره ابطال نخواهد شد و عضو خبره به عنوان عضو غیرفعال تعیین و در پایان دوره تنفس (قبل از سال ششم) در صورت جبران و احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده بالا و پرداخت کلیه حق عضویت­های معوق (در سال­های غیبت ویا غیرفعال بودن) مطابق اساسنامه انجمن، کارت و گواهینامه عضویت خبره برای یک دوره سه ساله دیگر تمدید خواهد شد.
 3. پس از پایان دوره تنفس، درصورت عدم احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده بالا، تمدید کارت و گواهینامه عضویت جدید مشروط به احراز کلیه شرایط در سال تمدید کارت و گواهینامه عضویت، پرداخت کلیه حق عضویت­های معوق (در سالهای غیبت ویا غیرفعال بودن) مطابق اساسنامه انجمن و قبولی در آزمون مجدد مصاحبه حسابرس داخلی خبره خواهد شد.
 4. پس از گذشت 4 سال از پایان دوره تنفس، در صورت عدم احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده برای تمدید و فعال شدن مجدد عضو خبره، عضویت آن در انجمن برای همیشه باطل خواهد شد و عضویت مجدد مشروط به قبولی در آزمون­های (کتبی و مصاحبه) حسابرس داخلی خبره خواهد شد.
نحوه کسب امتیاز آموزشی سالانه توسط اعضا حقیقی
 1. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­هایی که توسط انجمن ویا مراکز آموزشی مورد تایید انجمن برگزار می­شود و اخذ گواهی حضور در کلاس (بدون آزمون): هر یک ساعت معادل نیم امتیاز (یک دوم).
 2. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­هایی که توسط انجمن ویا مراکز آموزشی مورد تایید انجمن برگزار می­شود و اخذ گواهی اعتباری در کلاس (با آزمون): هر یک ساعت معادل یک امتیاز.
 3. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در سمینارها، همایش­ها و کنگره­هایی که توسط انجمن برگزار می­شود و اخذ گواهی حضور در همایش: هر هشت ساعت معادل پنج امتیاز.
 4. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­های مرتبط با حرفه که توسط سایر مراکز آموزشی برگزار می­شود و اخذ گواهی حضور در کلاس (بدون آزمون): هیچ امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
 5. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­های مرتبط با حرفه که توسط سایر مراکز آموزشی برگزار می­شود و اخذ گواهی اعتباری در کلاس (با آزمون): هر یک ساعت معادل نیم امتیاز (یک دوم).
 6. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در سمینارها، همایش­ها و کنگره­های مرتبط با حرفه که انجمن برگزارکننده آن نیست و اخذ گواهی حضور در همایش: هر هشت ساعت معادل دو امتیاز.
تشخیص مرتبط یا غیر مرتبط بودن دوره­های آموزشی با حرفه حسابرسی داخلی در خصوص بندهای 4 تا 6 بالا، ابتدا با مدیریت امور اعضا و بعد با کمیته تخصصی آموزش و پژوهش و دبیرکل انجمن است.

این آیین نامه در جلسه هیات مدیره مورخ 1395/06/27 به تصویب رسیده و از ابتدای فروردین 1395 برای تمامی اعضای خبره انجمن لازم الاجرا استو در صورت عدم رعایت مفاد مندرج در بندهای بالا (به ویژه مفاد بند 1 از بخش الف) توسط اعضا، مدیریت امور اعضا و کمیته ­های تخصصی زیر نظر دبیرکل می­تواند عضویت آنان را تمدید نکنند و در این خصوص دبیرکل انجمن اختیار دارد در هر مقطع از زمان که تشخیص دهد عضویت آنان را در انجمن لغو کند و یا به حالت تعلیق درآورد. و باید گزارش آن را به هیات مدیره انجمن ارائه کند.

تصویر مدارک مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه تمدید عضویت خبره ( حجم عکس آپلود شده نباید از 1 مگا بایت بیشتر باشد)

 1. عکس پرسنلی جدید (پشت زمینه سفید)
 2. کارت ملی
 3. صفحه اول شناسنامه
 4. مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی (لیسانس)
 5. مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی
 6. گواهی های پیشینه شغلی به همراه احکام انتصاب پست های مدیریتی در حوزه حسابرسی داخلی یا نظارتی در سازمان های معتبر
 7. گواهی اشتغال به کار در حرفه حسابرسی داخلی یا نظارتی در سازمان های معتبر
 8. آخرین حکم انتصاب در خصوص شغل فعلی در سازمان های معتبر
 9. گزارش سوابق بیمه ای دریافتی از سامانه سازمان تامین اجتماعی به تفکیک سال اشتغال و نام سازمان
 10. گواهینامه های مهارت های حرفه ای (خبرگی) معتبر ملی یا بین المللی
 11. گواهینامه های عضویت حرفه ای (خبرگی) در مجامع و تشکل های حرفه ای ملی یا بین المللی
 12. کارت عضویت قدیمی
 13. گواهینامه عضویت خبرگی قدیمی
 14. سوگندنامه عضویت خبرگی قدیمی
 15. پروانه کار عضو خبره قدیمی
 16. گواهینامه های آموزشی حداقل 40 ساعت مبنی بر گذراندن دوره های آموزش حرفه ای مستمر، یا تدریس یا پژوهش های رسمی در مراکز آموزشی معتبر، یا تالیف و ترجمه کتب و مقالات تخصصی در زمینه حسابرسی داخلی طی سال گذشته.
 17. فرم تعهدنامه و رعایت الزامات آموزش حرفه ای مستمر در خصوص انجام حداکثر 40 ساعت باقی مانده مبنی بر گذراندن دوره های آموزش حرفه ای در زمینه حسابرسی داخلی طی سال آینده. (ثبت این فرم الزامی نیست)
 18. گواهی اشتغال و انتصاب دبیرکل، رئیس یا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موظف تشکل‍ها و سازمان‍های نظارتی. (ثبت این مدارک الزامی نیست)
 19. گواهی اشتغال و انتصاب شریک یا مدیر بورد موسسه حسابرسی / سازمان ارائه دهنده خدمات مدیریت و حسابرسی داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران که مستقیماً کار حسابرسی داخلی انجام می‍دهد (ثبت این مدارک الزامی نیست)
 20. فرم تعهدنامه قبولی و رعایت شرایط عمومی عضویت در انجمن
 21. فرم تعهدنامه رعایت مقررات تمدید عضویت
نکته مهم

با توجه به استقرار سامانه های اطلاعاتی و خدماتی انجمن، از آنجایی که انجمن درصدد تکمیل بانک اطلاعاتی خود برای ارائه خدمات بهتر به اعضای محترم است، لذا از تمامی اعضای محترم خواهشمند است اطلاعات و مدارک بالا را با نهایت دقت در سامانه اعضا بارگذاری کنند. در صورت عدم و یا اشتباه در ارائه اطلاعات و مدارک یادشده، انجمن از پذیرش ویا تمدید عضویت اعضای محترم معذور خواهد شد.

درخواست تمدید عضویت
<

تمام حقوق مادی و معنوی برای حسابرسان محفوظ است