دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ریسک سازمانی برگزار شد

۱۳۹۵-۸-۸ ۱۴:۱۳:۳۴ +۰۰:۰۰

دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ریسک سازمانی به میزبانی دبیرخانۀ اجرایی این کنفرانس در مرکز همایش‌های کتابخانۀ ملی ایران در روز چهارشنبه، پنجم آبان‌ماه 1395 برگزار شد. دراین کنفرانس آقای ترک‌زاده، دبیرکل انجمن حسابرسان داخلی ایران در خصوص نقش حسابرسی داخلی سخنرانی کردند ومطالب ارائه‌شده از جانب ایشان مورد استقبال حضار قرارگرفت. در این سخنرانی ایشان به نکات ذیل اشاره و تأکید کردند:   نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک سازمانی نقش و وظایف حسابرسان داخلی در چرخه مدیریت ریسک سازمانی در سه بخش اصلی بایدها، شایدها و نبایدها قابل بررسی است.   مهارت ها و دانسته ها حسابرسان داخلی و مدیران [...]