سال 95

خانه/برچسب: سال 95

اطلاعیه واریز حق عضویت برای سال 1395

۱۳۹۵-۶-۱ ۰۹:۴۸:۴۷ +۰۰:۰۰

احتراماً به اطلاع کلیه اعضای حقیقی انجمن می رساند حق ورودیه و عضویت سالانه اعضا با توجه به مصوبه مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره، به صورت عمومی برای سال 1395 به شرح زیر تعیین گردیده است:

اطلاعیه واریز حق عضویت برای سال 1395۱۳۹۵-۶-۱ ۰۹:۴۸:۴۷ +۰۰:۰۰

اطلاعیه واریز حق عضویت حسابرسان داخلی خبره برای سال ۱۳۹۵

۱۳۹۵-۶-۱ ۰۹:۴۸:۱۰ +۰۰:۰۰

احتراما به اطلاع کلیه حسابرسان داخلی خبره ی عضو انجمن می رساند حق ورودی و عضویت سالانه اعضاء با توجه به مصوبه هیات مدیره ، برای سال  1395   به شرح زیر تعیین گردیده است .  

اطلاعیه واریز حق عضویت حسابرسان داخلی خبره برای سال ۱۳۹۵۱۳۹۵-۶-۱ ۰۹:۴۸:۱۰ +۰۰:۰۰
رفتن به بالا