انجمن حسابرسان داخلی ایران

درباره ما

انجمن حسابرسان داخلی ایران تشکلی است حرفه ای ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی . انجمن و اعضای آن تابعیت ایرانی داشته و مرکز انجمن در شهر تهران واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیات مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر مراکز استان ها شعبه , دفتر یا نمایندگی تاسیس نماید.

goals showcase image

موضوع فعالیت ها و اهداف

انجمن حسابرسان داخلی ایران به منظور ساماندهی لازم جهت تبیین مناسب تر نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش قابلیت اتکا و اعتماد به گزارش های مالی و غیرمالی ( عملکرد ) در بنگاههای انتفاعی و غیرانتفاعی در بخشهای دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و در جهت شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات برای تصمیم گیری و ترویج فرهنگ پاسخگویی در سطح کشور، بر پایه اهداف زیر تشکیل شده است.

به بیان دیگر هدف از تشکیل انجمن عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در کشور و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان داخلی از طریق:

الف) تشکل حسابرسان داخلی کشور و برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین آنان.
ب) گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در کشور.
پ) تهیه و تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و در صورت لزوم ارائه به مراجع ذیصلاح کشور برای تصویب.
ت) ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزش های حرفه ای و انتشار کتب و نشریات تخصصی به صورت کاغذی یا الکترونیکی.
ث) ارائه خدمات مشاورهای حسابرسی داخلی به اعضا و فروش دانش فنی درقالب ابزارهای متداول به آنها.
ج) حمایت از حقوق حرفه ای اعضا.
چ) تعامل با تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت لزوم عضویت در آنها مطابق با ضوابط و قوانین کشور.
ح) همکاری با دستگاه های ذیربط در تدوین قوانین و مقررات مربوط .

عضویت

انجمن حسابرسان داخلی ایران دارای سه نوع عضو به صورت حقیقی ، حقوقی و افتخاری می باشد .
۱- اعضای حقیقی { ۱- عادی ۲- خبره ۳- سایر حسابرسان خبره ( شامل : حسابرسان خبره فناوری اطلاعات (IT) ، حسابرسان خبره تقلب ، حسابرسان خبره دادگاهی ، حسابرسان خبره عملیاتی ( عملکرد ) و … }
۲- اعضای حقوقی { الف – موسسات حسابرسی . ب- سایر اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات حرفه ای . پ- سازمان ها و بنگاه های انتقاعی و غیرانتفاعی . }
۳- اعضای افتخاری

ثبت و نگهداری رویدادهای مالی ( بودجه ، درآمد و هزینه ها )

بودجه (درآمد) انجمن از طریق دریافت و یا جمع آوری کمک های بلاعوض، هدایا و اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت سالانه، ورودیه، آموزش حرفه ای به اعضا از طریق برگزاری همایش ها، سمینارها و دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت حضوری و مجازی، فروش کتب و مجله به اعضا و ارائه خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی برای استقرار و ارزیابی واحدهای حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی اعضای حقوقی و بنگاه های انتقاعی و غیرانتقاعی دولتی و خصوصی و همچنین گروه حسابرسی داخلی موسسات تامین می شود.
کلیه وجوه دریافتی و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و تشریح و بیلان ( ترازنامه ) آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ارائه خواهد شد. هیات مدیره موظف است صورت های مالی انجمن و گزارش عملکرد خود را حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی به بازرس ارائه کند

کارت عضویت

برای هر یک از اعضای انجمن حسابرسان داخلی ایران کارت شناسایی صادر می شود و مدت اعتبار کارت شناسایی اعضا یک سال خواهد بود .

اطلاعات حقوقی انجمن

 • تاریخ بنیان : 1391/04/04

  تاریخ اخذ پروانه فعالیت : 1391/09/27

  شماره ثبت : 30903

  کد اقتصادی : 411439319919

 • شماره پروانه وزارت کشور : 42/568/الف

  شناسه ملی : 10320850458

  تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها : 1391/11/23

  صندوق پستی : 1371 – 14665

تمام حقوق مادی و معنوی برای حسابرسان محفوظ است