انجمن حسابرسان داخلی ایران

ضوابط و مقررات تمدید عضویت اعضای حقیقی عادی

( برای طبقه بندی و درج نام در فهرست اعضای فعال )
تاریخ به روز رسانی 1402/10/30
تمامی اعضای عادی انجمن (در هر رده حرفه­ای) برای تمدید عضویت و دریافت کارت یا گواهی جدید عضویت خود و استفاده از امتیازها و خدمات انجمن، باید مفاد آیین نامه مربوطه به شرح زیر را رعایت کنند:   1) شرایط الزامی
 1. رعایت آیین رفتار حرفهای حسابرسان داخلی و تمامی ضوابط و مقررات تعیین شده و ابلاغی توسط انجمن. (برمبنای خوداظهاری)
 2. کامل بودن مدارک پرونده از لحاظ اطلاعات و مدارک هویتی، تحصیلی، حرفه­ای، پیشینه کاری و ... (به شرح پیوست)
 3. به روز رسانی اطلاعات و مدارک پرونده، در صورت لزوم ویا به تشخیص انجمن.
 4. ارائه گواهی شغلی برای احراز فعالیت عضو در حرفه حسابرسی داخلی.
 5. انجام آموزش های حرفه­ای مستمر - احم (در یک دوره پیاپی 3 ساله، جمعا 120 ساعت).
  • سپری کردن الزامات آموزشی تعیین شده سالانه از طرف انجمن متناسب با هر رده حرفه­ای و کسب حداقل 40 امتیاز آموزشی سالانه ویا حداقل 120 ساعت ظرف سه سال. (نحوه تعیین امتیازهای آموزشی به شرح پیوست این آیین نامه می­باشد.)
  • ارائه برخی از خدمات حرفه‍ای توسط عضو، نظیر ترجمه و تدوین کتب، مقالات حرفه‍ای یا تدریس حرفه‍ای دروس مرتبط با حسابرسی داخلی و با هماهنگی ویا همکاری انجمن، به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت معادل سازی می‍گردد.
 6. حضور در مجامع عمومی و همایش­ها و رویدادهای تخصصی انجمن.
 7. پرداخت حق عضویت سالانه و عدم وجود حق عضویت معوق.
  2) نحوه تمدید کارت عضویت
 1. در تاریخ خاتمه کارت عضویت، در صورت احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده بالا، کارت عضویت تمدید خواهد شد.
 2. در صورت عدم احراز شرایط بالا، کارت عضویت تمدید نخواهد شد و تا یک سال دیگر (برای یک دوره یک ساله بعدی) برای جبران و اصلاح وضعیت، به عضو مهلت (تنفس) داده می­شود و در این صورت عضویت آن ابطال نخواهد شد و عضو به عنوان عضو غیرفعال تعیین و در پایان دوره تنفس (قبل از پایان سال دوم) در صورت جبران و احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده بالا و پرداخت کلیه حق عضویت­های معوق (در سال­های غیبت ویا غیرفعال بودن) مطابق اساسنامه انجمن، کارت عضویت برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید خواهد شد.
 3. پس از گذشت دوره تنفس، در صورت عدم احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده برای تمدید و فعال شدن مجدد عضو، عضویت آن در انجمن برای همیشه باطل خواهد شد و عضویت مجدد مشروط به قبولی مجدد در آزمون­های ورودی انجمن خواهد شد.
  نحوه کسب امتیاز آموزشی سالانه توسط اعضا حقیقی
 1. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­هایی که توسط انجمن ویا مراکز آموزشی مورد تایید انجمن برگزار می­شود و اخذ گواهی حضور در کلاس (بدون آزمون): هر یک ساعت معادل نیم امتیاز (یک دوم).
 2. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­هایی که توسط انجمن ویا مراکز آموزشی مورد تایید انجمن برگزار می­شود و اخذ گواهی اعتباری در کلاس (با آزمون): هر یک ساعت معادل یک امتیاز.
 3. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در سمینارها، همایش­ها و کنگره­هایی که توسط انجمن برگزار می­شود و اخذ گواهی حضور در همایش: هر هشت ساعت معادل پنج امتیاز.
 4. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­های مرتبط با حرفه که توسط سایر مراکز آموزشی برگزار می­شود و اخذ گواهی حضور در کلاس (بدون آزمون): هیچ امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
 5. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در کلاس­های مرتبط با حرفه که توسط سایر مراکز آموزشی برگزار می­شود و اخذ گواهی اعتباری در کلاس (با آزمون): هر یک ساعت معادل نیم امتیاز (یک دوم).
 6. به ازای هر یک ساعت حضور اعضا در سمینارها، همایش­ها و کنگره­های مرتبط با حرفه که انجمن برگزارکننده آن نیست و اخذ گواهی حضور در همایش: هر هشت ساعت معادل دو امتیاز.
  تشخیص مرتبط یا غیر مرتبط بودن دوره­های آموزشی با حرفه حسابرسی داخلی در خصوص بندهای 4 تا 6 بالا، ابتدا با مدیریت امور اعضا و بعد با کمیته تخصصی آموزش و پژوهش و دبیرکل انجمن است.  

این آیین نامه در جلسه هیات مدیره مورخ 1401/05/02 به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ برای تمامی اعضای حقیقی عادی انجمن لازم الاجرا است و در صورت عدم رعایت مفاد مندرج در بندهای بالا (به ویژه مفاد بند 1 از بخش الف) توسط اعضا، مدیریت امور اعضا و کمیته­های تخصصی زیر نظر دبیرکل می­تواند عضویت آنان را تمدید نکنند و در این خصوص دبیرکل یا رئیس هیات مدیره انجمن اختیار دارد در هر مقطع از زمان که تشخیص دهد عضویت آنان را در انجمن لغو کنند و باید گزارش آن را به هیات مدیره انجمن ارائه کنند.

تصویر مدارک مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه تمدید عضویت عادی ( حجم عکس آپلود شده نباید از 1 مگا بایت بیشتر باشد)

 1. عکس پرسنلی جدید (پشت زمینه سفید)
 2. کارت ملی
 3. صفحه اول شناسنامه
 4. مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی (لیسانس)
 5. مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی
 6. گواهی های پیشینه شغلی به همراه احکام انتصاب پست های مدیریتی در حوزه حسابرسی داخلی یا نظارتی در سازمان های معتبر
 7. گواهی اشتغال به کار در حرفه حسابرسی داخلی یا نظارتی در سازمان های معتبر
 8. آخرین حکم انتصاب در خصوص شغل فعلی در سازمان های معتبر
 9. گزارش سوابق بیمه ای دریافتی از سامانه سازمان تامین اجتماعی به تفکیک سال اشتغال و نام سازمان
 10. گواهینامه های مهارت های حرفه ای (خبرگی) معتبر ملی یا بین المللی.
 11. گواهینامه های عضویت حرفه ای (خبرگی) در مجامع و تشکل های حرفه ای ملی یا بین المللی؛
 12. کارت عضویت قدیمی؛
 13. گواهینامه های آموزشی حداقل 40 ساعت مبنی بر گذراندن دوره های آموزش حرفه ای مستمر، یا تدریس یا پژوهش های رسمی در مراکز آموزشی معتبر، یا تالیف و ترجمه کتب و مقالات تخصصی در زمینه حسابرسی داخلی طی سال گذشته.
 14. فرم تعهدنامه و رعایت الزامات آموزش حرفه ای مستمر در خصوص انجام حداکثر 40 ساعت باقی مانده مبنی بر گذراندن دوره های آموزش حرفه ای در زمینه حسابرسی داخلی طی سال آینده. (ثبت این فرم الزامی نیست)
 15. فرم تعهدنامه قبولی و رعایت شرایط عمومی عضویت در انجمن.
 16. فرم تعهدنامه رعایت مقررات تمدید عضویت.
نکته مهم

با توجه به استقرار سامانه های اطلاعاتی و خدماتی انجمن، از آنجایی که انجمن درصدد تکمیل بانک اطلاعاتی خود برای ارائه خدمات بهتر به اعضای محترم است، لذا از تمامی اعضای محترم خواهشمند است اطلاعات و مدارک بالا را با نهایت دقت در سامانه اعضا بارگذاری کنند. در صورت عدم و یا اشتباه در ارائه اطلاعات و مدارک یادشده، انجمن از پذیرش ویا تمدید عضویت اعضای محترم معذور خواهد شد.

درخواست تمدید عضویت

تمام حقوق مادی و معنوی برای حسابرسان محفوظ است